Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3

Do Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im prof. Bogusława Frańczuka w dniu 3.08.2022 r. dotarł pierwszy niezbędny sprzęt medyczny, w ramach Projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

Nazwa projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”

Lider Projektu: Województwo Małopolskie

 

Zakupiony sprzęt:

  1. aparat – System Indukcyjnej Stymulacji (SIS) – 1 szt.
  2. aparat do elektroterapii z osprzętem – 2 szt.
  3. bieżnia do treningu wydolnościowego – 2 szt.
  4. wanna do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych – 3 szt.
  5. urządzenie do krioterapii – 2 szt.

Wartość zakupionego sprzętu:  262 650,00 zł

Głównym celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 poprzez m. in. zakup sprzętu i wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania COVID-19 oraz niwelowania ujemnych następstw tej choroby na terenie Małopolski.

Dostarczony sprzęt umożliwi zwiększenie potencjału sprzętowego szpitala w celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV, zostanie wykorzystany podczas udzielania świadczeń medycznych w rodzaju leczenie szpitalne oraz w rehabilitacji pocovidowej (kliknij)