Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3

Do Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im prof. Bogusława Frańczuka w dniu 31.08.2022 r. dotarł niezbędne i specjalistyczne środki do dezynfekcji, w ramach Projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

Nazwa projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”

Lider Projektu: Województwo Małopolskie

 

Zakupiony sprzęt:

  1. środki do dezynfekcji – 1 kpl.

Wartość zakupionego sprzętu:  62 629,96 zł

 

Głównym celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 poprzez m. in. zakup sprzętu i wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania COVID-19 oraz niwelowania ujemnych następstw tej choroby na terenie Małopolski.

Dostarczone środki do dezynfekcji umożliwią zwiększenie potencjału szpitala w celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV i zostaną wykorzystane podczas udzielania świadczeń medycznych w rodzaju leczenie szpitalne oraz w rehabilitacji pocovidowej (kliknij)