Informatyzacja i wdrożenie systemów zarządzania w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy jakości świadczonych usług

Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczenstwa opartego na wiedzy. Działanie 1.2 Rozwój społeczenstwa informacyjnego.

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Realizuje projekt pod nazwa:

Informatyzacja i wdrożenie systemów zarządzania w Krakowskim Centrum Rehabilitacjii Ortopedii w celu poprawy jakości świadczonych usług

 

W ramach realizacji projektu zakupiono dotychczas:

  • 25 komputerów wraz z oprogramowaniem
  • Serwer wraz z oprogramowaniem
  • Licencje/sublicencje oprogramowania Oracle wraz w tym: 1 bezterminowa sublicencja CPU Oracle Database 11 Standard Edition One na 2 procesory
  • Rozbudowa połączeń światłowodowych

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu