W dniu 22 czerwca 2020 r. w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II wicemarszałek Łukasz Smółka przekazał na ręce dr n. med. Pawła Kamińskiego Dyrektora Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego symboliczny czek w ramach Pakietu Medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

W sumie na zakup sprzętu i środków do walki z COVID-19 13 krakowskich jednostek otrzyma wsparcie w wysokości ponad 25 mln zł.

Zarząd Województwa Małopolskiego uruchomił w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej aż 6 pakietów pomocowych realizowanych w obrębie trzech etapów. Pierwszy etap stanowi pakiet medyczny, przedsiębiorczości i płynności finansowej, drugi buduje pakiet społeczny i edukacyjny, natomiast trzeci to pakiet rozwoju. Angażujemy niebagatelne środki. W sumie to około 1 miliarda złotych na ratowanie zdrowia, życia, miejsc pracy i całej gospodarki

– podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Epidemia COVID-19 wstrząsnęła całym światem. Jej dotkliwe skutki odczuwalne są także w Polsce. Małopolska zareagowała na ten nagły kryzys niezwłocznie. Powstała Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Samorząd województwa swoje pierwsze działania skierował w stronę obszaru związanego ze służbą zdrowia, po to by ochronić zdrowie i życia mieszkańców. Statystyki dotyczące zachorowań budziły bowiem obawy i niepokój także wśród mieszkańców Małopolski.

Zdrowie mieszkańców województwa jest dla nas najważniejsze. Dlatego nasze działania skierowaliśmy już na początku pandemii w stronę małopolskiej służby zdrowia. Kwota, którą dysponujemy w ramach pakietu medycznego pozwoli skutecznie doposażyć zarówno małopolskie oddziały szpitalne, jak i nasze służby w niezbędny sprzęt i aparaturę do walki z koronawirusem. Dzięki Funduszom Europejskim zakupiliśmy także 50 nowoczesnych, w pełni wyposażonych karetek

– dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej na zadania w obszarze służby zdrowia przeznaczono 190 mln zł. Trafią one do 46 partnerów z całej Małopolski. Środki te zostały skierowane na zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej. Zakupiono ogromne ilości środków ochrony osobistej, a także respiratory, defibrylatory, kardiomonitory oraz nowoczesne, w pełni wyposażone ambulanse.