Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

Do Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im prof. Bogusława Frańczuka w dniu 16.04.2021 r. dotarł niezbędny sprzęt w postaci środków ochrony indywidualnej, w ramach Projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

Nazwa projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”

 Lider Projektu: Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych

 Zakupione środki ochrony indywidualnej:

  1. Maska medyczna trzywarstwowa GR (1 op. 50szt.)            1 000 szt.
  2. Maska FPP2                                                                                 1 000 szt.
  3. Maska FPP3                                                                                    500 szt.
  4. Fartuch chirurgiczny  wzmocniony                                         4 000 szt.
  5. Fartuch chirurgiczny nie wzmocniony                                    4 000 szt.
  6. Rękawice nitrylowe (1 op. 100 szt.)                                         1 155 szt.

Wartość zakupionego sprzętu: 150 054,60 zł

Głównym celem projektu jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z walką i zapobieganiem rozwojowi epidemii COVID-19.

Dostarczone środki ochrony indywidualnej umożliwią zwiększenie potencjału szpitala w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego (plik -> kliknij)

 

 

 

Kraków, 19.04.2021 r.