Do Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im prof. Bogusława Frańczuka w dniu 4 lutego 2021 r. dotarł niezbędny i długo oczekiwany sprzęt zakupiony w ramach Projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

Nazwa projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”

Lider Projektu: Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych

Zakupiony sprzęt:

  1. Łóżka szpitalne z materacem – 7 szt.

Wartość zakupionego sprzętu: 75 237,12 zł

Głównym celem projektu jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z walką i zapobieganiem rozwojowi epidemii COVID-19.

Dostarczony sprzęt umożliwi zwiększenie potencjału sprzętowego szpitala w celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV (kliknij)