Do Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im prof. Bogusława Frańczuka w dniu 18.11.2020 r. dotarł niezbędny i długo oczekiwany sprzęt zakupiony w ramach Projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

Nazwa projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”

Lider Projektu: Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych

Zakupiony sprzęt:

  1. bramki dezynfekcyjne – 3 szt.

Wartość zakupionego sprzętu: 107 379,00 zł

Głównym celem projektu jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z walką i zapobieganiem rozwojowi epidemii COVID-19.

Dostarczony sprzęt umożliwi zwiększenie potencjału sprzętowego szpitala w celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się zakażeniu SARS-CoV-2 (kliknij)

Informacje o bramkach dezynfekcyjnych zostały także przedstawione w materiale Kronika w TVP oddział Kraków w dniu 20.11.2020 r. o godzinie 18:30, ZOBACZ!!!  minuta programu 9:30 https://krakow.tvp.pl/50896473/20112020-1830