Do Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im prof. Bogusława Frańczuka dotarł w dniu 8 marca 2021 r. kolejny niezbędny sprzęt w ramach Projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

Nazwa projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”

 Lider Projektu: Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych

 Zakupiony sprzęt:

  1. Kardiomonitory – 2 szt.
  2. Stacja centralnego monitorowania – 1 szt.

Wartość zakupionego sprzętu: 41 688,00 zł (13 975,20, zł + 27 712,80 zł)

Głównym celem projektu jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z walką
i zapobieganiem rozwojowi epidemii COVID-19
.

Dostarczony sprzęt umożliwi zwiększenie potencjału sprzętowego szpitala w celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV (kliknij)