Znak postępowania: A.I.4250.8.2021

A.I.4250.8.2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4250.6.2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów
w zakresie reumatologii w Poradni Reumatologicznej, na rzecz pacjentów którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4250.7.2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu rehabilitacji medycznej w rodzaju rehabilitacji dziennej Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4250.3.2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu rehabilitacji medycznej w rodzaju rehabilitacji dziennej Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4250.4.2021

Konkurs na świadczenia zdrowotne z zakresu badań laboratoryjnych, najmem lokalu, dzierżawa wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego

Załączniki