Znak postępowania: A.I.26.15.2023

Świadczenie usług informatycznych oraz serwisowania i naprawy sprzętu komputerowego
w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. Prof. Bogusława Frańczuka –
zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego
A.I.271.1.10.2022.
Znak postępowania A.I.26.15.2023

Załączniki