Znak postępowania: A.I.4250.1.2022

A.I.4250.1.2022 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Leczenia Bólu Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4250.2.2022

A.I.4250.2.2022 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka

Załączniki