Znak postępowania: A.I.271-21/19

21/19 Dostawa sprzętu komputerowego

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-15/19

15/19 Przebudowa części budynku nr 2 (klatka schodowa obszar -A) w celu zabezpieczenia ewakuacji ze skrzydła północnego budynku nr 2 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-13/19

13/19 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego na częściowe sfinansowanie zadania Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji sytemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej dla SP ZOZ Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-23/19

23/19 Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia do nowego budynku Bloku Operacyjnego oraz pomieszczeń zlokalizowanych na parterze i pierwszym piętrze budynku nr 2 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-18/19

18/19 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-22/19

22/19 Dostawa wraz z montażem stacji uzdatniania wody na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-17/19

17/19 Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia do nowego budynku Bloku Operacyjnego oraz pomieszczeń zlokalizowanych na parterze i pierwszym piętrze budynku nr 2 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-25/19

25/19 Dostawa wraz z montażem stacji uzdatniania wody na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-16/19

16/19 Dostawa sprzętu komputerowego

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-14/19

14/19 Świadczenie całodziennej usługi żywienia pacjentów Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.

Załączniki