Znak postępowania: A.I.271-21/19

21/19 Dostawa sprzętu komputerowego

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-13/19

13/19 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego na częściowe sfinansowanie zadania Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji sytemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej dla SP ZOZ Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-23/19

23/19 Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia do nowego budynku Bloku Operacyjnego oraz pomieszczeń zlokalizowanych na parterze i pierwszym piętrze budynku nr 2 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-18/19

18/19 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-22/19

22/19 Dostawa wraz z montażem stacji uzdatniania wody na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-17/19

17/19 Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia do nowego budynku Bloku Operacyjnego oraz pomieszczeń zlokalizowanych na parterze i pierwszym piętrze budynku nr 2 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-16/19

16/19 Dostawa sprzętu komputerowego

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-14/19

14/19 Świadczenie całodziennej usługi żywienia pacjentów Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-12/19

12/19 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-11/19

11/19 Dostawa sprzętu medycznego (listwy przyłóżkowe, łóżka do Oddziału Chirurgii Urazowej Ortopedii i Rehabilitacji, łóżka do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wózek do przewożenia chorych kolumnowy, system parawanów podwieszanych, elektryczny wózek prysznicowy) na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej poprzez rozbudowę istniejącego obiektu szpitalnego – budynek nr 2 o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG, gabinetu USG, gabinetu densytometrii oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa pomieszczeń po pracowni RTG, izbie przyjęć, sekretariacie medycznym zlokalizowanych na parterze budynku nr 2 oraz sal chorych w tym izolatkę zlokalizowanych na I piętrze budynku nr 2 na działce nr 228/2 obr.9 Krowodrza, al. Modrzewiowa 22 w Krakowie.

Załączniki