Znak postępowania: A.I.271.1.2.2023

Zaprojektowanie oraz wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych na budynkach Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Krakowie wraz z włączeniem do infrastruktury energetycznej.

Załączniki