Znak postępowania: A.I.271.1.9.2023

Dostawa łóżek szpitalnych, stołów zabiegowych, lampy operacyjno – zabiegowej, wózków opatrunkowych, krzeseł do pobierania krwi, zestawu do usuwania panewek, myjni dezynfekatorów.

Załączniki