Znak postępowania: A.I.271.1.6.2023

Świadczenie kompleksowej całodziennej usługi żywienia pacjentów Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka.

Załączniki