Znak postępowania: A.I.26.21.2023

Zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług związanych z dostarczeniem i zapewnieniem dostępności narzędzia Platforma MSIM”
Znak postępowania A.I.26.21.2023

Załączniki