Znak postępowania: A.I.271-3/15

3/15 Zamówienie wykonania przez Wykonawcę pełnobranżowej budowlano – wykonawczej dokumentacji projektowej dostosowania budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i warunków ewakuacji poprzez wykonanie dwóch niezależnych zewnętrznych klatek schodowych, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Załączniki