Znak postępowania: A.I.221-2/20

Przetarg na najem części nieruchomości na cele magazynowe