Reportaż o KCRiO w KRONICE

Dnia 12 lipca br, w Telewizji Regionalnej, w codziennym serwisie informacyjnym "KRONIKA", został zamieszczony reportaż zrealizowany w naszej placówce. Dotyczył on programu "Szpital bez bólu".

Planowanie przedoperacyjne – Komputerowy dobór implantów

Od czerwca 2017r. w Oddziale Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji stosujemy program komputerowy do planowania przedoperacyjnego w zakresie protezowania stawów biodrowych i kolanowych, co usprawnia i udoskonala dobór implantu, minimalizując ryzyko występowania pospolitych powikłań, jak wydłużenie/skrócenie operowanej kończyny, złamanie okołoprotezowe.

Paszporty protez

Pacjent z zaimplantowaną protezą stawową podczas przechodzenia przez bramki do wykrywania metalu na lotniskach, muzeach, sądach i innych miejscach użyteczności publicznej spotyka się ze wzmożonym zainteresowaniem obsługi w związku z „piszczeniem” spowodowanym obecnością implantu metalicznego w organizmie.