Od czerwca 2017r. w Oddziale Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji stosujemy program komputerowy do planowania przedoperacyjnego w zakresie protezowania stawów biodrowych i kolanowych, co usprawnia i udoskonala dobór implantu, minimalizując ryzyko występowania pospolitych powikłań, jak wydłużenie/skrócenie operowanej kończyny, złamanie okołoprotezowe.

Dla każdego Pacjent planowanie komputerowe wiąże się z koniecznością wykonania zdjęcia przedoperacyjnego z zastosowaniem tzw. „kulki’ w naszej Pracowni RTG. Takie zdjęcie służy następnie do kalibracji obrazu przy planowaniu przedoperacyjnym doboru implantu.