Na ręcę Pani Dyrektor, mgr Teresy Zalewińskiej – Cieślik, spłynęły podziękowania od pierwszych pensjonariuszy nowo utworzonego Dziennego Domu Opieki Medycznej przy ul. Emaus 18.