Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego w wysokości: 376 299,92 zł

Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania pt.:

Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych pacjentów oddziału rehabilitacji w budynku nr 1 w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno Rehabilitacyjnym im. prof. B. Frańczuka do potrzeb osób niepełnoprawnych

Zakres projektu obejmuje dostosowanie łazienek zlokalizowanych przy pokojach pacjentów do potrzeb osób niepełnosprawnych zlokalizowanych na I i II piętrze oddziału rehabilitacji w budynku nr 1.
Przebudowa ma na celu polepszenie warunków higieniczno–sanitarnych pacjentów z uwzględnieniem możliwości technicznych wynikających z istniejącego układu funkcjonalnego i substancji budowlanej. Po modernizacji każda z łazienek wyposażona zostanie w sprzęt ułatwiający osobom niepełnosprawnym korzystanie z urządzeń sanitarnych, zostaną wykonane brodziki tzw. bezprogowe (wyprofilowane w posadzce).

Wartość kosztorysowa całkowitej inwestycji: 757 499,41 zł brutto

Termin rozpoczęcia prac: 09.2023

Termin zakończenia prac: 11.2023 r.