W dniu 20 listopada 2023 r. została podpisana umowa dotacji pomiędzy  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Małopolskim Szpitalem Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. Prof. Bogusława Frańczuka  na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:

„Zaprojektowanie oraz wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych na budynkach Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Krakowie wraz z włączeniem do infrastruktury energetycznej”

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości: 89.778,00 zł

Koszt kwalifikowany zadania wyniosła: 448.890,00 zł

Całkowite koszty inwestycji: 456 281,78 zł

Efektem rzeczowym zadania jest: zakup i montaż 2 instalacji fotowoltaicznej o mocy 80 kW na budynkach Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Krakowie. Instalacja została zainstalowana na bud 7 i budynku 2A.

Efektem ekologicznym zadania jest: wyprodukowanie ok. 75,351 MWh/rok energii elektrycznej i ograniczenie emisji CO2 56,13 Mg/rok.