Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka uzyskał dofinansowanie na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji ze środków subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego Funduszu Medycznego.

Wniosek i umowa na udzielenie dotacji celowej na realizację tego zadania została pozytywnie zweryfikowana w dniu 9 listopada 2023 r.

W ramach dotacji celowej pozyskaliśmy: 907 500,00 zł.

Zakupione zostały 2 szt. Moblilne roboty rehabilitacyjne górnych partii ciała. Urządzenia EsoGLOVE to zaawansowane urządzenie przeznaczone do rehabilitacji dłoni w celu przywrócenia utraconej funkcjonalności ręki w wyniku uszkodzenia ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego. Terapia polega na wykonywaniu biernych ćwiczeń mobilizacyjnych dłoni oraz ćwiczeń aktywnie wspomaganych przez rękawicę EsoGLOVE, jednocześnie nie ograniczając żadnych ruchów pacjenta. Feedback wizualny oraz proprioceptywne informacje zwrotne stymulują neuroplastyczność pacjenta i przyspieszają jego powrót do zdrowia.

Urządzenia będą służyły pacjentom na Oddziale Rehabilitacji w budynku nr 1 i Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Stacjonarnej w budynku nr 7 naszego szpitala.