Do Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im prof. Bogusława Frańczuka w dniu 11.02.2021 r. dotarł niezbędny sprzęt w ramach Projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

Nazwa projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”

 Lider Projektu: Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych

 Zakupiony sprzęt:

  1. Autoklaw (sterylizator plazmowy) – 1 szt.

Wartość zakupionego sprzętu: 186 094,08 zł

Głównym celem projektu jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z walką i zapobieganiem rozwojowi epidemii COVID-19.

Dostarczony sprzęt umożliwi zwiększenie potencjału sprzętowego szpitala w celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV (szczególnie w zakresie sterylizacji wysoko specjalistycznego sprzętu diagnostycznego na miejscu w szpitalu – kliknij)

 

 

 

Kraków, 11.02.2021 r.