Zarząd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu (PTBB) przyznał Poradni Leczenia Bólu Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Certyfikat PTBB, stwierdzający spełnianie standardów poradni leczenia bólu. Ważność Certyfikatu ustalono na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia jego ważności, po uprzednim przystąpieniu do weryfikacji.

W chwili obecnej w Krakowie działają trzy poradnie posiadające ważny Certyfikat – a w Katowicach dwie. Łącznie na terenie kraju działa 28 poradni leczenia bólu posiadających aktualny Certyfikat.

Uzyskanie Certyfikatu PTBB przez Poradnię Leczenia Bólu  Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka jest potwierdzeniem gwarancji wysokiego poziomu świadczonych usług w zakresie medycyny bólu, a także potwierdzeniem, że usługi świadczone są na wysokim poziomie, gwarantują bezpieczeństwo i profesjonalizm.

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka (wcześniej KCRiO) jako pierwsza jednostka w Małopolsce i jedna z trzech w kraju zostało uznane za placówkę zdrowia, w której pacjent może liczyć na najlepszą pomoc w zakresie leczenia bólu po operacji i od 2009 r. posiada Certyfikat Szpital Bez Bólu.