Wszyscy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji i teraz w szczególny sposób potrzebujemy dowodów na ludzką solidarność i wsparcie. Kampania Województwa Małopolskiego Dobro jest w Małopolsce. Stop Koronawirusowi! jest odpowiedzią na te potrzeby. Chcemy zjednoczyć siły i pokazać, że wszyscy razem możemy więcej!

Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań, aby zaopatrzyć małopolskie szpitale w niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej, tak aby wszyscy mogli pracować nie narażając swojego zdrowia i życia. Do walki z koronawirusem i jego następstwami gospodarczymi nasz region przygotował Małopolską Tarczę Antykryzysową, która w ramach trzech pakietów: medycznego, przedsiębiorczości i płynności finansowej zakłada wsparcie finansowe dla służby zdrowia i przedsiębiorców. Wprowadzono również szereg innych rozwiązań, które powinny pomóc w tych trudnych dla nas czasach.W ramach kampanii chcemy również połączyć tych, którzy są w stanie zaoferować swoją pomoc z tymi, którzy jej potrzebują. W tym celu przygotowujemy specjalny Bank Ofert, gdzie można znaleźć informacje o różnych formach pomocy oferowanej przez instytucje, firmy czy stowarzyszenia z Małopolski.Dodatkowo wspieramy Małopolskich producentów żywności i gorąco zachęcamy do kupowania ich produktów.Liczą się wszystkie, nawet te drobne przejawy solidarności. Wiemy, że najlepszym sposobem na powstrzymanie wirusa wywołanego COVID-19 jest izolacja. Ale izolacja nie oznacza pozbawiania nas poczucia bycia razem! Dlatego w naszej kampanii podkreślamy: przejdźmy przez to razem, wszyscy bez wyjątku stosujmy się do wytycznych, wszyscy bądźmy za siebie odpowiedzialni.

O tym wszystkim będziemy Wam przypominać dzięki działaniom w Internecie: na naszej stronie www.malopolska.pl , oficjalnym fanpage’u Małopolski (facebook.com/lubiemalopolske), TV Małopolska czy komunikatach medialnych! Wszyscy razem damy radę… bo Dobro jest w Małopolsce!