Pacjent może przebywać poza terenem oddziału w następujących przypadkach:

Po wypisie z oddziału

Po otrzymaniu karty informacyjnej (wypisowej) i uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień – od lekarza leczącego i pielęgniarki dyżurnej – zobowiązujemy Pacjentów do zgłoszenia pielęgniarce dyżurnej faktu opuszczenia oddziału.

Po uzyskaniu przepustki

Przepustki udziela Ordynator Oddziału lub lekarz dyżurny. Po uzyskaniu zgody na opuszczenie oddziału Pacjent zobowiązany jest do powrotu w wyznaczonym terminie. Przed opuszczeniem oddziału Pacjent wysłuchuje rad i wskazówek dotyczących zachowania się w środowisku domowym (sposób podawania leków, wykonania toalety, żywienia).

Po uzyskaniu zgody na spacer

O możliwości pójścia na spacer decyduje lekarz lub pielęgniarka, którzy określają czas przebywania Pacjenta poza oddziałem. Moment wyjścia i powrotu zgłaszany jest pielęgniarce dyżurnej, która odnotowuje ten fakt w książce raportów.

Kiedy wymaga tego uczestnictwo w badaniach, zabiegach, konsultacjach

Niektóre choroby powodują konieczność wykonania poza oddziałem specjalistycznych badań i zabiegów. W sytuacji takiej Pacjent jest prowadzony lub przewożony do pracowni diagnostycznych znajdujących się na terenie Naszej Placówki. Opieka nad Pacjentem spoczywa wówczas na pielęgniarce dyżurnej.