W czasie pobytu w szpitalu pacjent objęty jest Kartą Praw Pacjenta oraz przepisami Regulaminu Porządkowego Szpitala i Regulaminu Organizacyjnego Oddziału.
Udzielenie pomocy medycznej, przeprowadzenie wstępnej diagnostyki, konsultacji lekarskich oraz wszelkich formalności związanych z przyjęciem pacjentów dokonywane jest w izbach przyjęć naszych oddziałów. Każda izba jest dobrze oznakowana, usytuowana na parterze poszczególnych obiektów Szpitala. Na każdej z izb przyjęć zatrudniony jest doświadczony i wysoko kwalifikowany personel. Wszystkie osoby zatrudnione w tych jednostkach zaopatrzone są w czytelne, widoczne identyfikatory zawierające informacje na temat: danych osobowych, zajmowanego stanowiska, oraz miejsca pracy.
Zgłaszając się do Izby Przyjęć należy posiadać:

  • Skierowanie do szpitala,
  • Wyniki badań diagnostycznych,
  • Karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia,
  • Dowód ubezpieczenia i dowód tożsamości.

Bezpośrednio po przyjęciu do oddziału należy powiadomić lekarza o posiadanych przez siebie lekach. Stosowanie ich musi być uzgodnione z lekarzem leczącym.
Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności związanych z przyjęciem do szpitala Pacjent kierowany jest na oddział. W oddziale szpitalnym Pacjentem zaopiekuje się pielęgniarka odcinkowa, która wskaże miejsce na sali, zapozna z Pacjentami, poinformuje o zwyczajach panujących na oddziale, prawach Pacjenta, czekających Go czynnościach i zabiegach, możliwości kontaktu z bliskimi. Do pielęgniarek kierować można pytana, uwagi i prośby.
Istnieje możliwość zabezpieczenia rzeczy wartościowych pacjenta. Za przekazanie ich do depozytu Pacjent otrzymuje pokwitowanie. W przypadku stanu zdrowia, który uniemożliwia podjęcie decyzji co do losów Jego pieniędzy i rzeczy wartościowych depozyt spisywany jest komisyjnie, a pokwitowanie dołączane jest do historii choroby pacjenta.