Odwiedziny w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Wyjątek stanowi Dział Anestezjologii, którego specyfika wymusza ograniczenie godzin wizyt od 14:00 do 18:00. Godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są od warunków lokalowych i specyfiki oddziału, w którym przebywa Pacjent.
Z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy chorych w godzinach rannych i do pory obiadowej, proponujemy przenieść wizyty na godziny popołudniowe. Ułatwia to lepsze i szybsze zakończenie czynności medycznych. Jednak możliwość kontaktu z bliskimi rozpatrywana jest w takich sytuacjach indywidualnie.
Warunki lokalowe nie pozwalają na to, by do Chorego przebywającego w oddziale wchodziło jednorazowo więcej osób. W związku z tym ograniczamy liczbę odwiedzających do kilku osób.
Odwiedzających, którzy mają infekcję lub inne problemy zdrowotne (biegunka, zmiany skórne, podwyższona temperatura, itp.), bardzo prosimy o wstrzymanie się od odwiedzin. Spowodować one mogą zagrożenie epidemiologiczne dla wszystkich leczonych w oddziale.
Do pielęgniarek dyżurnych kierować należy wszelkie spostrzeżenia, niepokoje i pytania dotyczące wykonywanych zabiegów higienicznych, żywieniowych, związanych z organizacją czasu wolnego i zabaw.
Istnieje możliwość telefonicznego kontaktowania się z bliskimi, na każdej klatce schodowej zainstalowane są automaty telefoniczne, z których można korzystać przez całą dobę. Karty magnetyczne należy zakupić wcześniej przed zgłoszeniem się na oddział.