Po przyjęciu Pacjenta do poszczególnych oddziałów opiekę na Nim sprawuje zatrudniony tam personel. Każda z osób, która zetknie się z Pacjentem posiada widoczny i czytelny identyfikator, umożliwiający pacjentowi zapoznanie się z poszczególnymi osobami, ich stanowiskami i miejscem pracy.
Każdym oddziałem kieruje Ordynator, któremu podlegają wszyscy pozostali pracownicy. Do Niego właśnie lub innych upoważnionych lekarzy oddziału zgłaszać się należy z prośbą o informacje na temat stosowanej terapii, jej przebiegu i czasu leczenia. Godziny udzielania informacji związane są najczęściej z godzinami odwiedzin w oddziale. Zgodnie z prawem przysługującym Pacjentom mogą Oni zastrzec sobie możliwość nie udzielania informacji o stanie własnego zdrowia żadnemu lub poszczególnym członkom rodziny.
Kadrą pielęgniarską i salowymi zarządzają Pielęgniarki Oddziałowe, które razem z pielęgniarkami dyżurnymi informują Pacjentów o przebiegu procesu opieki i pielęgnacji, przeprowadzają edukację Pacjentów, przygotowują ich do życia w zmienionych chorobą warunkach domowych. Informacja pielęgniarska dostępna jest przez całą dobę.
Zarówno do Ordynatorów jak i Pielęgniarek Oddziałowych kierować można wszelkie uwagi, wątpliwości, wnioski i skargi dotyczące leczenia i opieki.