Uprzejmie informujemy, że od dnia 1.07.2021 wznowieniu ulegają  odwiedziny pacjentów hospitalizowanych
w oddziałach szpitalnych pod warunkiem ścisłego przestrzegania poniższych zasad:

 1. Odwiedziny u każdego z hospitalizowanych osób mogą się odbyć wyłącznie po akceptacji przez lekarza lub pielęgniarkę dyżurną. Osoba odwiedzająca nie może mieć żadnych objawów infekcji (katar, kaszel, biegunka itp.)
 2. Jednego pacjenta może jednorazowo odwiedzać wyłącznie 1 osoba.
 3. Osoba odwiedzająca zgłasza się na portiernię danego oddziału, gdzie podaje swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy). Portier dokonuje pomiaru temp., a przed wejściem na oddział osoba ta jest zobowiązana do dezynfekcji rąk oraz używania wyłącznie 1-razowej maseczki zakrywającej usta i nos w trakcie całej wizyty.
 4. U pacjentów chodzących odwiedziny odbywają się poza salą chorych w wyznaczonych miejscach i tak:

Budynek Nr 1: korytarz lub sala wykładowa na II p., a w przypadku sprzyjającej  pogody ławki na zewnątrz budynku

Budynek Nr 2: korytarz na parterze budynku

Budynek Nr 7: poczekalnia korytarza na parterze,  a w przypadku sprzyjającej pogody ławki na zewnątrz budynku

 1. U pacjentów leżących odwiedziny mogą odbywać się w sali chorych pod warunkiem, że w jednej sali chorych będzie przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca, a czas odwiedzin nie będzie przekraczał 30 minut.
 2. Odwiedziny mogą odbywać się wyłącznie w określonych godzinach tj.:
  • budynek nr 1: od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 18.00,
  • w pozostałych budynkach: w godzinach 17.00 – 19.00
  • w soboty i w niedzielę: w godzinach 14.00 – 18.00
 3. W OAiIT odwiedziny nadal są zabronione za wyjątkiem sytuacji wyjątkowych uzasadnionych stanem zdrowia chorych i po uzyskaniu pozwolenia lekarza- anestezjologa.
 4. Obowiązuje zakaz odwiedzin u pacjentów Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej.
 5. W przypadkach uzasadnionych epidemicznie odwiedziny mogą ulec ograniczeniu dla danego oddziału.