18 września 2017 podczas uroczystej gali w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie ogłoszono wyniki konkursu XII edycji LODOŁAMACZE, konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie i promujących aktywność osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.  Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii otrzymało drugie miejsce w kategorii Instytucja.

Wyróżnienia przyznawane są co roku pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki pracy dla osób niepełnosprawnych trzech w kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja.

Kapituła Konkursu nagradza firmy otwarte na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, pracodawców wyjątkowych, zaangażowanych i promujących niepełnosprawnych pracowników. W jego rozwój od lat zaangażowanych jest wiele osób, które łączy wspólny cel- przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Konkurs na etapie regionalnym swoim zasięgiem objął cztery województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i lubelskie. Szczegóły można znaleźć na www.lodolamacze.info.pl.