Współpraca z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego utworzona została Klinika Zaburzeń Narządu Ruchu z siedzibą w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie

Krakowska Akademia będzie prowadzić działalność dydaktyczną i badawczą w jednostkach MSOR.
Kierownikiem Kliniki Zaburzeń Narządu Ruchu z siedzibą w Małopolskim Szpitalu Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie został Pan dr n. med. Paweł Kamiński