Studenci fizjoterapii na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego będą mogli kształcić się i zdobywać doświadczenie w tej dziedzinie w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka. Będzie to możliwe dzięki nawiązaniu współpracy między Województwem Małopolskim oraz MSOR i uczelnią. W piątek 29 stycznia 2021 r. podpisano w tej sprawie list intencyjny.

W ramach współpracy, Krakowska Akademia będzie prowadzić działalność dydaktyczną i badawczą w jednostkach MSOR. Na terenie szpitala zostanie utworzona Klinika Zaburzeń Narządu Ruchu, w ramach struktur Katedry Fizjoterapii KAAFM.
To dobra wiadomość dla studentów fizjoterapii na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii – nawiązana współpraca pozwoli im na zdobycie cennego doświadczenia w tej specjalizacji. W dalszej perspektywie możliwe jest włączenie do programu dydaktycznego również studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa.

Współpraca pozwoli wykształcić przyszłych specjalistów według najwyższych standardów. Da ona studentom Krakowskiej Akademii możliwość pogłębienia wiedzy teoretycznej zdobytej na uczelni i nabycia bezcennego doświadczenia. Niewątpliwie zyska także Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, dla którego współpraca w zakresie badawczo-naukowym jest szansą na podniesienie jakości udzielanych świadczeń – podkreśla Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Źródło: www.malopolska.pl/aktualnosci/wspolpraca/wspolpraca-na-rzecz-lepszego-ksztalcenia-fizjoterapeutow