W dniu 27.04.2022 r. w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym odbyło się uroczyste wręczenie srebrnych krzyży zasługi przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla pracowników naszego szpitala za

zaangażowanie w walce z pandemią. Wyróżnione osoby szczególnie wyróżniły się w sumiennym wykonywaniu obowiązków mając bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego odznaczeni zostali:

  1. Pani Katarzyna BRÓZDA
  2. Pani Dorota GAŁĄZKA
  3. Pani Małgorzata STANKIEWICZ
  4. Pani Dorota SZOT

Srebrne Krzyże Zasługi wręczył pracownikom szpitala wojewoda Łukasz Kmita. Odznaczenia, jak podkreślił, są wyrazem wdzięczności i uznania dla ogromu pracy, jaki był udziałem personelu szpitala w czasie walki z pandemią COVID-19– Walka z pandemią wystawiła na próbę całą służbę zdrowia. Choć bywało ciężko, personel medyczny zdał egzamin. Wszystkim, którzy zaangażowani byli w tę walkę, należą się słowa uznania. Dziękuję za Państwa pracę i profesjonalizm oraz solidarność, z jaką włączyli się Państwo w system covidowej opieki medycznej – powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Podczas uroczystości wojewoda wręczył również czek potwierdzający przyznanie przez Ministra Zdrowia – w oparciu o rekomendację Wojewody Małopolskiego – kwoty 150 000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Dostosowanie źródła zasilania w tlen pawilonu nr 7 oraz wymiana rozprężalni tlenu z możliwością podpięcia tlenu ciekłego w pawilonie nr 2”

Gratulacje i podziękowania w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego przekazał wicemarszałek Józef Gawron.

Jest mi niezmiernie miło uczestniczyć w tym wyrazie uznania dla waszej pracy, szczególnie w tym okresie, kiedy zmagaliśmy się z pandemią COVID-19. Jak wszyscy wiemy, walka o zdrowie i życie Małopolan wymagała wielu nieszablonowych decyzji, a także zgody, poświęcenia i akceptacji personelu. Jesteście Państwo przykładem takiej właśnie takiej, godnej najwyższego szacunku, postawy – pełnej zaangażowania i chęci pomocy. Dla nas, jako organu zarządzającego, jest powodem do dumy, że województwo małopolskie ma tak wspaniałą jednostkę, tak wspaniałą placówkę medyczną. Pragnę serdecznie pogratulować Państwu, szczególnie osobom wyróżnionym i nagrodzonym, oraz przy okazji tej uroczystości podziękować wszystkim pracownikom za oddanie, pracę i empatię dla pacjentów, którzy cierpią i którym na co dzień udzielacie pomocy – powiedział wicemarszałek Józef Gawron.

Podczas uroczystego spotkania w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-rehabilitacyjnym wicemarszałek Józef Gawron wręczył Dyrektorowi Szpitala umowę potwierdzającą przekazanie środków na zakup sprzętu medycznego do zabiegów operacyjnych chirurgii kręgosłupa. Dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł z budżetu Województwa Małopolskiego umożliwi zakup systemu stabilizacji głowy do zabiegów chirurgicznych oraz szybkoobrotowego napędu do narzędzi stosowanych w chirurgii kręgosłupa.

Dyrektor Paweł Kamiński – serdecznie podziękował i pogratulował odznaczonym pracownikom za pełne zaangażowanie i poświęcenie w tym tak trudnym okresie pandemii dla naszego szpitala. Należy zwrócić uwagę, że leczenie pacjentów z COVID-19 nie było w żaden sposób powiązany ze specyfiką naszego szpitala, wszystkiego personel musiał się w krótkim czasie nauczyć,  wykonać, dostosować i zrobił to! Odznaczenia te to także podziękowanie dla zespołów poszczególnych oddziałów, którymi kierują Panie Oddziałowe, gdyż wymagało to dużej wspólnej koordynacji i wzajemnego wspierania profesjonlistów medycznych.

 

https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=13892

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/zdrowie/doceniajac-profesjonalizm-i-zaangazowanie-w-walke-z-pandemia

https://krakow.tvp.pl/59856156/27042022-1830 (zobacz 17 minuta audycji TV)

https://dziennikpolski24.pl/odznaczenia-panstwowe-dla-pracownikow-malopolskiego-szpital-ortopedycznorehabilitacyjnego/ar/c14-16311457