We wtorek, 23 lipca Marta Malec-Lech z zarządu województwa odwiedziła Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. Podczas rozmowy z dyrektorem centrum dyskutowali o aktualnej sytuacji ośrodka, a także o rozpoczętych inwestycjach m.in. budowie nowego bloku operacyjnego i przebudowie budynków oddziału chirurgii urazowej, ortopedii i rehabilitacji dr n. med. Pawłem Kamińskim

Spotkanie było okazją do wręczenia aktu powołania dr n. med. Pawłowi Kamińskiemu, który decyzją zarządu będzie dalej pełnił funkcję dyrektora centrum.