W dniu 8 września 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego budynku nr 2. W wydarzeniu wziął udział II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, który wręczył zasłużonym pracownikom odznaczenia państwowe. Obecny był również wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki funduszom z Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), 14.1 REACT-EU dla zdrowia. (Całkowita wartość projektu: 12 876 941,07 PLN, Kwota dofinansowania: 9 998 828,27 PLN, Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego: 2 400 000,00 PLN)

Tytuł projektu:

Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka dla zapewnienia koordynowanej i kompleksowej opieki nad chorym i podniesienia bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego w kontekście pandemii COVID-19

 

Głównym celem projektu jest:

poprawa  i zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego warunków pobytu leczenia pacjentów na oddziale chirurgii urazowej, ortopedii i rehabilitacji oraz wzrost jakości i dostępności usług świadczonych poprzez przebudowę istniejącego budynku szpitalnego nr 2 oraz zakup niezbędnego wyposażenia i nowoczesnego sprzętu medycznego

Inwestycja ta to element działań naprawczych organizacji funkcjonowania szpitala w kontekście pandemii COVID-19 oraz zwiększenie jego odporności aby zachować ciągłość udzielanych profilowych świadczeń medycznych

Funkcjonalność przebudowywanego budynku nr 2:

 1. ma umożliwiać w krótkim czasie adaptację części oddziału: 27 łóżkowego (22 łóżkowy + 5 sal septycznych) – na oddział zakaźny spełniające standardy oddziału zakaźnego i włączenie go do działań operacyjnych polityki regionalnej (województwa małopolskiego) i krajowej w przypadku wystąpienia pandemii)
 2. sale septyczne w przypadkach podejrzeń zakażeń pacjentów różnymi patogenami zapewnią bezpieczne i efektywne leczenie a przed wszystkim zapewnienią ciągłość funkcjonowania oddziału.

 

DZIĘKI realizacji tego projektu powstał nowoczesny budynek, który umożliwi m.in. :

 1. optymalizację wykorzystania dostępnej infrastruktury szpitala (sale 1-2-3 łóżkowe), spełniające rygorystyczne wymagania sanitarne, epidemiologiczne i p/poż. W ramach przebudowywanej części dysponujemy:
  • 5 salami – 1 łóżkowymi
  • 8 salami – 2 łóżkowymi
  • 2 salami – 3 łóżkowymi
  • 2 pokojami diagnostyczno-zabiegowymi
  • Salą ćwiczeń / rehabilitacji dla pacjentów
  • Pokojami dla administracji i personelu medycznego oddziału
  • Niezbędne zaplecze w zakresie przechowywania odpadów medycznych, przygotowywania posiłków, jadalnię, magazyny
 2. zwiększenie liczby realizowanych świadczeń zabiegowych, w szczególnie w zakresie endoprotezoplastyki stawów,
 3. skrócenie czasu hospitalizacji a tym samym umożliwienie przyjęcia większej liczby pacjentów
 4. optymalizację funkcjonowania i dalszy rozwój opieki koordynowanej i kompleksowej w szpitalu nad chorym z zakresu endoprotezoplastyki.
 5. poprawę warunków dla utworzenia w MSOR ośrodka referencyjnego w zakresie realizacji zabiegów endoprotezoplastyki stawów, w szczególności endoprotezoplastyki rewizyjnej.
 6. poprawę warunków dydaktycznych – MSOR jest ośrodkiem prowadzącym specjalizację w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji medycznej, fizjoterapii a także kształcenie podyplomowe. Przebudowa budynku poprawi warunki lokalowe i sprzętowe, mające istotny wpływ na realizację celów edukacyjnych i szkoleniowych.
 7. poprawę warunków pracy w szpitalu poprzez dostęp do nowoczesnej infrastruktury i wyposażenia szpitalnego, poprawę warunków ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego,
 8. nowoczesne rozwiązania organizacyjne i infrastrukturalne wpłyną na mniejsze ryzyko wystąpienia zdarzeń epidemiologicznych (zakażenia wewnątrzszpitalnych i zewnątrzszpitalnych w celu uniknięcia ognisk epidemiczny w celu zapewnienia udzielania ciągłości świadczeń medycznych
 9. projekt stanowi kontynuację/ rozwinięcie projektu Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.
 10. budynek jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych – poruszających się na wózkach i z niepełnosprawnością częściową, nie zawiera żadnych elementów/ cech stanowiących bariery w jego użytkowaniu dla osób z niepełnosprawnościami.

 Informacje medialne o uroczystości:

https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=15322

https://www.radiokrakow.pl/aktualnosci/krakow/wyremontowany-oddzial-chirurgii-urazowej-w-malopolskim-szpitalu-ortopedyczno-rehabilitacyjnym-w-krakowie-oddany-do-uzytku

https://www.rmf24.pl/regiony/krakow/news-szpital-na-modrzewiowej-zmodernizowano-oddzial-chirurgii,nId,7013268#crp_state=1

https://krakow.tvp.pl/72589078/nowa-jakosc-dla-pacjentow

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zpx4GEhUL7GF5gsimqGA4rBUEqnpvbGnsgYWFNR2SkXGzfxP7WNkpqpZoom2akfol&id=100033225200903&sfnsn=mo