Uprzejmie informujemy, że Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka został wpisany przez Małopolski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do wykazu podmiotów realizujących świadczenia medyczne w zakresie rehabilitacji na rzecz pacjentów po chorobie COVID-19 w warunkach stacjonarnych (na oddziale) i ambulatoryjnych

Skierowanie na stacjonarną rehabilitację pocovidową może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Program rehabilitacji jest ustalany indywidualnie. Jego celem jest poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej, a także sprawności oddechowej i siły mięśniowej. Wśród zabiegów objętym programem rehabilitacji jest m.in.: kinezyterapia, inhalacja, tlenoterapia, treningi wytrzymałościowe, ćwiczenia oddechowe, itp.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących rehabilitacji stacjonarnej proszę dzwonić pod numer telefonu: 12-42-87-338

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących rehabilitacji ambulatoryjnej proszę dzwonić pod numer telefonu: 12-44-67-816 lub 661-011-552 w godzinach 7:00 – 14:00

 

WAŻNE!!!

Kryteria kwalifikacji do przyjęcia na rehabilitację do szpitala (kliknij)

Kryteria kwalifikacji do przyjęcia na rehabilitację do ambulatorium (kliknij)