Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
Ponad 75 mln zł trafiło do małopolskich szpitali w ramach pakietu pomocowego REACT-EU. To jeden z elementów tzw. Europejskiego Planu Odbudowy, czyli dodatkowego wsparcia na walkę z kryzysem w Europie oraz naprawę gospodarki dotkniętej skutkami COVID-19. Umowy na realizację zadań przekazali uroczyście marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka.
Dzisiaj dzielimy środki finansowe na kolejne inwestycje w obszarze służbie zdrowia. Te środki pochodzą z Funduszy Europejskich, z programu REACT-EU. Ponad 108 mln to łączny koszt wszystkich inwestycji. To kolejna szansa, by budować naszą siłę odporności na pojawienie się koronawirusa. Dziękuję za dzielną postawę w tym trudnym czasie. Dotyczy to wszystkich nas, bo każdy w jakimś zakresie uczestniczył w tym bardzo trudnym okresie. Ocieraliśmy się wtedy w Małopolsce o granicę braku łóżek covidowych. Przezwyciężyliśmy trudności dzięki temu, że jednocześnie stawialiśmy opór temu zjawisku, a z drugiej strony uczyliśmy się, pozyskiwaliśmy środki i mądrze nimi zarządzaliśmy

– mówił marszałek Witold Kozłowski.

 

Problem nie kończy się z chwilą wyzdrowienia

W Polsce jest 5,3 miliona ozdrowieńców. Z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynika, że na ciężki przebieg choroby narażonych było ok. 19 proc. zarażonych. Około 60% powikłań pocovidowych dotyczy płuc, problemów z oddychaniem oraz słabej kondycji. Pacjenci skarżą się także na zmniejszoną sprawność organizmu i tolerancję wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne. W pełnym powrocie do zdrowia ogromne znaczenie ma szybkie podjęcie rehabilitacji. Dzięki niej pacjenci, którzy chorowali na COVID-19, znacznie poprawiają swoją sprawność oddechową. Szybciej wracają do pełnej sprawności. Rehabilitacja pozytywnie wpływa również na ich kondycję psychiczną.

Zarząd Województwa Małopolskiego z puli środków REACT-EU na wsparcie szpitali w zakresie rehabilitacji pocovidowej  przekazał 20 mln euro (blisko 90 mln zł). Inwestycje realizowane dzięki tym środkom mają na celu poprawę jakości życia oraz zdrowia jego mieszkańców. Dzięki inicjatywie REACT-EU każda osoba z regionu ma szansę na sprawniejsze poradzenie sobie ze skutkami pandemii i bardziej kompleksową opiekę medyczną oraz rehabilitację po przejściu choroby COVID-19.

 

Jako jedno z niewielu województw wsparciem objęliśmy cały system, uznając, że jeśli mamy się skutecznie bronić, to musimy wspierać też jednostki nienależące do samorządu wojewódzkiego. Z tej perspektywy oceniając, to co również robił Pan Wojewoda i jego służby, to cały małopolski system zdał egzamin. Zwłaszcza, że mieliśmy bardzo mocne, wieloosobowe kierownictwo antykryzysowe. Udział wszystkich pracowników służby zdrowia był niesamowity, ale też ogromnej grupy wolontariuszy, czasem nawet sąsiadów, którzy wspierali się w codziennych czynnościach. To też cały obszar służb ratowniczych, nie tylko pogotowia ratunkowego, ale też PSP, OSP – wszyscy brali udział w starciu z koronawirusem. Wszystkie środki jakie zdobyliśmy przeznaczamy dalej na wsparcie naszego systemu, zarówno bezpośrednio do walki z koronawirusem, ale tez z jego skutkami. W tej chwili  u pacjentów, którzy przeszli Covid pojawiają się różne objawy i nadal chorują. Dziękuję również wszystkim moim urzędnikom, którzy przygotowywali stosowne umowy, dzięki którym szpitale mogą się dalej rozwijać i służyć pacjentom

– dodał marszałek Witold Kozłowski.

 

Dzięki pracy zespołowej Zarządu Województwa Małopolskiego skierowaliśmy środki z REACT-EU do szpitali. Bardzo dziękuje dyrektorom za sprawne przeprowadzenie postępowań przetargowych, za odważne decyzje, aby te inwestycje oddać do użytku w terminie, do końca 2023 roku. Pokazujemy realne efekty i te inwestycje będą służyły pacjentom, szczególnie do leczenia osób ze schorzeniami pocovidowymi. Wspieramy także placówki podległe administracji niższego szczebla, w tym przypadku jest to szpital powiatowy w Wadowicach, co jest zasługą marszałka Witolda Kozłowskiego

– mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

 

Środki unijne trafiły do 8 małopolskich szpitali:

1. Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie   

2. Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

3. Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu

4. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

5. Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka

 Przebudowa budynku nr 2 placówki przede wszystkim poprawi  i zwiększy bezpieczeństwo epidemiologiczne i sanitarne pacjentów na oddziale chirurgii urazowej, ortopedii i rehabilitacji. Ponadto podniesie jakość i dostępność usług świadczonych w Szpitalu.

Funkcjonalność przebudowywanego obiektu w krótkim czasie umożliwi adaptację całego oddziału na oddział zakaźny. Dodatkowo planowane jest utworzenie specjalistycznych sal septycznych, aby w przypadkach podejrzeń zakażeń pacjentów różnymi patogenami (np. SARS CoV-2) zapewnić bezpieczne i efektywne leczenie a przed wszystkim zapewnienie ciągłości funkcjonowania oddziału. Projekt stanowi kontynuację rozwoju szpitala o nowoczesną, podnoszącą standard i bezpieczeństwo epidemiologiczne i sanitarne infrastrukturę oddziału jako zaplecze niezbędne dla nowo wybudowanej części obejmującej m.in. 3 łóżka intensywnego nadzoru i 4 łóżka obserwacyjne  na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wartość inwestycji to 13 mln zł. 10 mln pochodzi z Funduszy Europejskich.

6. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

7. Szpital im. św. Jana Pawła II w Wadowicach

8. Szpital Psychiatryczny w Andrychowie

 

Pakiet REACT-EU

REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe)  jest jednym z elementów tak zwanego Europejskiego Planu Odbudowy, czyli dodatkowego wsparcia na walkę z kryzysem
w Europie oraz naprawę gospodarki dotkniętej skutkami COVID-19.

W ten sposób Unia Europejska wspiera każdy region i przeciwdziała pogłębianiu się różnic wywołanych nierównym ożywieniem gospodarczym.

 

źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/reacteu-fundusze-europejskie-dla-ochrony-zdrowia-malopolan z dnia 15.09.2022