Z końcem 2021 r. zakończono realizację projektu: Modernizacja gospodarki energii cieplnej na terenie Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka.

Inwestycja obejmowała:

  • prace adaptacyjne w kotłowni (montaż zaworu 3 drogowego mieszającego z siłownikiem na linii wody uzdatnionej,
  • wymiana pompy olejowej do palnika,
  • montaż zaworów zwrotnych między kołnierzowych na powrotach do kotłów,
  • zaprojektowanie i zainstalowanie właściwej automatyki dla pracy palników posiadanych dwóch kotłów oparta na sterowniku, czujnikach temperatury, zabezpieczeniami kotłów (z możliwością rozbudowy)
  • zakup i montaż trzech dodatkowych pośrednich węzłów ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) o pojemności: 750l, 500l, 200l.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 91 179,99 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego wynosiło: 90 000,00 zł

Zaprojektowana i zainstalowana automatyka dla pracy palników posiadanych dwóch kotłów (z możliwością rozbudowy) i montaż trzech dodatkowych pośrednich węzłów ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) pozwoli wygenerować oszczędności na poziomie co najmniej 15% płaconych rachunków rocznie przez szpital oraz zmniejszy emisję spalin C02 do środowiska.