5 listopada 2020 r. Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka podpisał z Województwem Małopolskim umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 planowanego do współfinansowania z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie), którego celem jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z walką i zapobieganiem rozwojowi epidemii COVID-19. Z efektów projektu skorzystają przede wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego i osoby przebywające tymczasowo na jego terenie, a szczególnie personel medyczny.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie (Biuro Inwestycji Strategicznych).

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 617 635,12 zł na zakup bramek dezynfekcyjnych (3 szt.), kardiomonitorów przenośnych (2 szt.), aparatu do znieczulenia (1 szt.), autoklawu (sterylizator plazmowy 1 szt.), łóżek szpitalnych z materacem (7 szt.), centrali do monitorowania (1 szt.).