Na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XVIII/250/20 z dnia 24.02.2020 r. w sprawie zmiany nazwy Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz nadania statutu Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno –Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka uległa zmianie nazwa Szpitala – z dotychczasowej:„Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii” na „Małopolski Szpital Ortopedyczno –Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka

Nowa nazwa została zarejestrowana przez Krajowy Rejestr sądowy w dniu 6 maja 2020 r.

Zmiana nazwy nie powoduje zmiany dotychczasowego:

  1. adresu siedziby Szpitala,
  2. numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
  3. numeru identyfikacyjnego REGON,
  4. numeru w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
  5. podanego Państwu numeru rachunku bankowego,
  6. kodu świadczeniodawcy,
  7. numeru wpisu w Księdze Rejestrowej,
  8. adresu strony internetowej.

Powyższa zmiana nie wpływa także na ważność i ciągłość stosunków prawnych, łączących Szpital zosobami i podmiotami trzecimi, a w szczególności zawartych z nim umów.
Proszę o uwzględnienie nowej nazwy we wszystkich dokumentach kierowanych do Szpitala

Informacja o zmianie nazwy Szpitala