W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną
z pandemią COVID-19, w szpitalu obowiązuje

OGRANICZONY ZAKAZ ODWIEDZIN!!!

Dopuszczalne są odwiedziny w sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych stanem zdrowia chorych i po uzyskaniu pozwolenia lekarza prowadzącego lub dyżurnego.