W dniu 18 maja 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Małopolskim Szpitalem Ortopedyczno -Rehabilitacyjnym a firmą Novo Nordisk Sp. z o.o. w zakresie przekazania na rzecz szpitala darowizny pieniężnej w wysokości 40 000,00 zł.

Kwota ta, zgodnie z wolą darczyńcy,  ma zostać przeznaczona na zakup sprzętu niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych (zabiegów chirurgicznych), tj.: narzędzia ortopedyczne, narzędzia do kręgosłupa, pompy podciśnieniowej do leczenia ran, piórnika ekstrakcyjnego i opaski Esmarcha.

Zakup sprzętu w znaczący sposób zapewni minimalizację działań inwazyjnych podczas zabiegów chirurgicznych u pacjentów z hemofilią, dzięki czemu pozwoli zmniejszyć ryzyko utraty krwi i zmniejszy zapotrzebowanie na czynniki krzepnięcia.

Małopolski Szpital Ortopedyczno -Rehabilitacyjny od czerwca 2010r., jest jednym z wiodących ośrodków w kraju, który przeprowadza zabiegi z zakresu protezoplastyki stawów u pacjentów z hemofilią.