Lekarz kierujący oddziałem

lek. Kinga Szlachcic-Wyroba

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Jolanta Kurela

Specjaliści

 • Lek. Elżbieta Bisaga;
 • Lek. Paweł Paprota;
 • Lek. Agnieszka Noga;
 • Lek. Agnieszka Szarska – Garbacik;
 • Dr. n. med. Andrzej Jakubowski;
 • Lek. Halina Hankus – Sodo;
 • Lek. Agata Królikowska – Chrustek;
 • Lek. Małgorzata Topolińska.

Wszyscy lekarze są specjalistami anestezjologii i intensywnej terapii z wieloletnim stażem , doświadczeniem szczególnie w zakresie znieczuleń przewodowych, dominujących z racji profilu jednostki.

W skład zespołu Oddziału Anestezjologii wchodzi także 16 dobrze wyszkolonych pielęgniarek anestezjologicznych,w tym 3 specjalistki, zapewniających pacjentowi w trakcie pobytu profesjonalna opiekę i życzliwą atmosferę.

Numery telefonów

Kierownik 12 42 87 318
Dyżurka lekarska 12 42 87 318
Pielęgniarka Oddziałowa 12 42 87 326
Dyżurka pielęgniarska 12 42 87 320
Telefon do kontaktu z pacjentem 12 42 87 328

Zadania zespołu

 • kwalifikacja i przygotowanie  pacjentów do zabiegów operacyjnych,
 • wykonywanie znieczuleń  ogólnych i przewodowych,
 • opieka pooperacyjna – sala wybudzeń,
 • interwencje i konsultacje u pacjentów w stanie zagrożenia życia,
 • uśmierzanie ostrego bólu  pooperacyjnego poprzez realizację programu „Szpital bez bólu”
 • racjonalna gospodarka krwią – jednym z ważnych aspektów związanych z leczeniem operacyjnym  jest oszczędzanie krwi poprzez szerokie stosowanie autotransfuzji, hemodylucji oraz retransfuzji celem profilaktyki powikłań immunologicznych i zakażeń (WZW, HIV i innych).
 • ustawiczne szkolenie personelu

Zadania te są wykonywane zgodnie z obowiązującymi  procedurami anestezjologicznymi  spełniającymi kryteria   standardów akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości.

Oddział wyposażony jest w:

 • 2 stanowiska znieczulenia w obrębie bloku operacyjnego z wysokiej jakości aparaturą anestezjologiczną , spełniające standardy wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U.06.213.1568),
 • 7 stanowisk  nadzoru pooperacyjnego, w tym 3 stanowiska z możliwością poszerzonego monitorowania czynności życiowych, co w połączeniu z doświadczonym i wykwalifikowanym personelem zapewnia pacjentom   bezpieczeństwo po zabiegu operacyjnym,
 • nowoczesne urządzenia do podawania leków w systemie ciągłym, co u naszych pacjentów umożliwia optymalną analgezje pooperacyjną (zniesienie lub zniwelowanie bólu pooperacyjnego).

Dział położony jest na parterze budynku nr 2 , w bezpośrednim sąsiedztwie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowej, Ortopediii i Rehabilitacji oraz Pracowni RTG.

Odwiedziny u chorych odbywają się codziennie w godzinach od 14:00 – 18:00

Szanowni Państwo

Pragniemy Państwu przekazać część informacji dotyczących przygotowania Pacjenta do zabiegu operacyjnego, znieczulenia i okresu pooperacyjnego w systemie zabiegów planowych. W przeddzień operacji odbywa się wizyta anestezjologiczna, która ma na celu przygotowanie pacjenta do znieczulenia.

Podczas wizyty lekarz anestezjolog:

 • zbiera wywiad lekarski,
 • bada Pacjenta,
 • wyjaśnia cel i rodzaj znieczulenia,
 • uzyskuje świadomą zgodę Pacjenta na znieczulenie oraz przetoczenie preparatów krwi,
 • zleca przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego – w zakresie leków, płynów infuzyjnych, profilaktyki p/zakrzepowej oraz profilaktyki p/zakażeniowej,
 • w razie konieczności zleca dodatkowe badania i konsultacje.

Bardzo ważne jest aby zastosować się do zaleceń lekarza dotyczących abstynencji pokarmowej, płynowej a także powstrzymanie się od palenia papierosów w dniu zabiegu.

W dniu zabiegu  Pacjent otrzymuje zlecone leki i jest przewożony na sale operacyjną.

Zabieg operacyjny wykonywany jest w znieczuleniu. W zależności od rodzaju operacji wykonuje się:

 • znieczulenie ogólne,
 • znieczulenie przewodowe,
 • znieczulenie zbilansowane ( połączone znieczulenie ogólne i przewodowe).

W trakcie trwania operacji lekarz anestezjolog czuwa nad Państwa bezpieczeństwem posługując się nowoczesna aparaturą.

Po zabiegu Pacjent jest transportowany do sali pooperacyjnej, gdzie wykwalifikowany personel zapewnia jak największy komfort, a lekarz anestezjolog zleca leczenie przeciwbólowe.

Osoby zainteresowane bardziej szczegółowymi informacjami (w tym materiały filmowe) zachęcamy do odwiedzenia strony: www.znieczulenie.org.pl oraz do zadawania pytań w trakcie wizyty lekarza anestezjologa.