Regulamin korzystania z systemu e-rejestracji w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno - Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka

Niezależnie od możliwości rejestracji do poradni specjalistycznych na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego oraz za pośrednictwem osoby trzeciej, Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka – zwany dalej MSO-R, udostępnia pacjentom dodatkową możliwość zarejestrowania się do poradni specjalistycznych drogą elektroniczną.

 1. W celu dokonania rejestracji drogą elektroniczną należy wypełnić formularz, zamieszczony na stronie www.kcr.pl w zakładce e-rejestracjaw którym podać należy następujące dane:
 • imię i nazwisko Pacjenta,
 • adres  a-mail,
 • numer PESEL (weryfikacja uprawnień),
 • adres miejsca zamieszkania Pacjenta,
 • telefon kontaktowy (na wypadek zmiany terminu),
 • należy wskazać czy wizyta w tutejszej Poradni jest pierwszorazowa, czy jest kontynuacją leczenia,
 • nazwę Poradni.
 • zaakceptować regulamin korzystania z e-rejestracji
 • przepisać kod autoryzacyjny z obrazka

Niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej rejestracji jest wypełnienie pól oznaczonych znakiem*.

 1. Na podany przez Pacjenta adres e-mail, zostanie wysłany w następny dzień roboczy mail zwrotny
  z informacją o terminie wizyty w Poradni i dacie dokonania wpisu na listę oczekujących.
 2. Rejestracja odbywa się zgodnie z zasadami prowadzenia kolejek oczekujących. Podczas rejestracji pacjenci nie mają wpływu na ostateczny wybór dnia i godziny wizyty, jednakże przy rejestracji będziemy się starali uwzględnić ich oczekiwania.
 3. Otrzymana drogą elektroniczną odpowiedź jest równoznaczna z zarejestrowaniem pacjenta.

Prosimy nie dzwonić i nie e-mailować po kolejne potwierdzenie, blokując niepotrzebnie kanały dostępu do rejestracji.

 1. Istnieje możliwość rejestracji tylko i wyłącznie na jeden termin do danej poradni. Kolejna wizyta będzie możliwa po odbyciu zaplanowanej u lekarza, który decyduje o potrzebie następnych wizyt. Po wyjściu od lekarza Pacjent może zarejestrować się na kolejną wizytę osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 2. Pacjent zobowiązany jest dostarczyć oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących – pod rygorem skreślenia z listy.
 3. Przy pierwszorazowej wizycie w Poradni, pacjent zgłasza się do Rejestracji celem założenia kartoteki (konieczne skierowanie do Poradni).
  1. Do Poradni należy się zgłosić nie wcześniej niż 30 minut przed wyznaczoną godziną.
 4. W przypadku rezygnacji z umówionego terminu należy go wcześniej odwołać drogą elektroniczną wpisując stosowną informację w polu „Uwagi” formularza elektronicznego lub telefonicznie. Odwołując termin można równocześnie zapisać się na inny.

UWAGA: Nie można odwołać wizyty drogą elektroniczną w dniu planowanej wizyty. W takim przypadku pacjent zobowiązany jest do kontaktu osobistego lub telefonicznego.

 1. Pacjent wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez MSO-R, swoich danych osobowych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
 2. MSO-R nie udostępnia innym podmiotom informacji stanowiących dane osobowe, adresów e-mail,
  a także innych informacji chronionych przepisami prawa, które znajdują się w e-rejestracji.
 3. MSO-R nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do systemu e-rejestracji wynikający z przyczyn od niego nie zależnych, ani za jakiekolwiek szkody, w tym także pośrednie wynikające
  z przerwy w funkcjonowaniu systemu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub czynnikami od niego niezależnymi.
 4. Korzystanie z systemu e-rejestracji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.