Krakowskie Centrum Rehabilitacji
Get Adobe Flash player

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oferuje w ramach kontraktu z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia nieodpłatne świadczenia medyczne dla Pacjentów ubezpieczonych.

Udzielamy świadczeń z zakresu zabiegów ortopedycznych w ramach lecznictwa szpitalnego w szczególności:

  • Endoprotezoplastyka biodra
  • Endoprotezoplastyka kolana
  • Staw skokowy
  • Staw ramienny
  • Staw łokciowy
  • Protezy onkologiczne
  • Artroskopowe zabiegi operacyjne

Z zakresu rehabilitacji w ramach opieki stacjonarnej udzielamy świadczeń w szczególności:

  • Rehabilitacja ogólnoustrojowa
  • Rehabilitacja neurologiczna
  • Rehabilitacja pourazowa
 

Konieczność dostarczenia skierowania w ciągu 2 tygodni

 Pacjent jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).

 

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Programy Zdrowotne, Promocja Zdrowia

 

Program terapeutyczny REHABILITACJA 65+

Spotkania z pacjentami w ramach działania zespołu ds. Promocji zdrowia

PROGRAM EDUKACYJNY dla Pacjentów zakwalifikowanych do zabiegów z zakresu endoprotezoplastyki biodra lub kolana

aktualnosci
Szpital bez bólu - recertyfikacja na kolejne trzy lata

Mamy zaszczyt poinformować, iż Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii poddało się kolejnej , już trzeciej  recertyfikacji i 1 czerwca  marca 2015 otrzymało na następne trzy lata certyfikat "Szpital bez bólu" rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.

Przyznanie Certyfikatu „Szpital bez bólu” jest potwierdzeniem, iż w naszym Szpitalu  pacjent może liczyć na najlepszą pomoc w zakresie leczenia bólu po operacji i  świadczy o wysokim standardzie leczenia.

dodano: 2015-06-10
Szkolenia edukacyjne dla pacjentów i ich rodzin

1. A. Zapobieganie upadkom i czynności życia codziennego w warunkach szpitalnych i domowych

    B. Bezpieczne poruszanie się – poradnik pacjenta z endoprotezą

-        osoby odpowiedzialne za przygotowanie tematów: pielęgniarka  Marta Cyrulik , fizjoterapeutka Alicja Supernat

-        miejsce spotkania: stołówka Oddziału

-        data 16.06.2015 r. wtorek godz. 12.30

2.A. Życie z zespołem bólowym kręgosłupa

   B. Bezpieczne poruszanie się – poradnik pacjenta po udarze

-        osoby odpowiedzialne za przygotowanie tematów: pielęgniarka  Teresa Faracik , fizjoterapeutka Alicja Supernat

-        miejsce spotkania: stołówka Oddziału

-        data 30.06.2015 r. wtorek godz. 12.30

dodano: 2015-06-09
Archiwum wiadomości

BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|