Krakowskie Centrum Rehabilitacji

Get Adobe Flash player

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oferuje w ramach kontraktu z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia nieodpłatne świadczenia medyczne dla Pacjentów ubezpieczonych.

Udzielamy świadczeń z zakresu zabiegów ortopedycznych w ramach lecznictwa szpitalnego w szczególności:

  • Endoprotezoplastyka biodra
  • Endoprotezoplastyka kolana
  • Staw skokowy
  • Staw ramienny
  • Staw łokciowy
  • Protezy onkologiczne
  • Artroskopowe zabiegi operacyjne

Z zakresu rehabilitacji w ramach opieki stacjonarnej udzielamy świadczeń w szczególności:

  • Rehabilitacja ogólnoustrojowa
  • Rehabilitacja neurologiczna
  • Rehabilitacja pourazowa
 

Konieczność dostarczenia skierowania w ciągu 2 tygodni

 Pacjent jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).

 

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Programy Zdrowotne, Promocja Zdrowia

 

Program terapeutyczny REHABILITACJA 65+

Spotkania z pacjentami w ramach działania zespołu ds. Promocji zdrowia

PROGRAM EDUKACYJNY dla Pacjentów zakwalifikowanych do zabiegów z zakresu endoprotezoplastyki biodra lub kolana

aktualnosci
Informacja

W związku z informacją o osobach, które podszywając się pod pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii telefonują do pacjentów oferując im zakup sprzętu medycznego np. stabilizatorów, informujemy, że nasi pracownicy nie kontaktują się telefonicznie z pacjentami w takich sprawach. Stąd apelujemy o ostrożność.

Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwość co do wiarygodności kontaktujących się osób, prosimy o kontakt z Centrum.

dodano: 2015-10-02
Wyróżnienie dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w plebiscycie Lekarz Małopolski 2015 w kategorii

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii wzięło udział w plebiscycie Lekarz Małopolski 2015 organizowanym pod patronatem Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego przez POLSKA PRESS Sp. z o.o wydawcę Gazet Krakowskiej  i otrzymało wyróżnienie w kategorii SZPITAL MAŁOPOLSKI.

dodano: 2015-09-29
Archiwum wiadomości

BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|