Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
Krakowskie Centrum Rehabilitacji

Get Adobe Flash player

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oferuje w ramach kontraktu z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia nieodpłatne świadczenia medyczne dla Pacjentów ubezpieczonych.

Udzielamy świadczeń z zakresu zabiegów ortopedycznych w ramach lecznictwa szpitalnego w szczególności:

  • Endoprotezoplastyka biodra
  • Endoprotezoplastyka kolana
  • Staw skokowy
  • Staw ramienny
  • Staw łokciowy
  • Protezy onkologiczne
  • Artroskopowe zabiegi operacyjne

Z zakresu rehabilitacji w ramach opieki stacjonarnej udzielamy świadczeń w szczególności:

  • Rehabilitacja ogólnoustrojowa
  • Rehabilitacja neurologiczna
  • Rehabilitacja pourazowa
 

Konieczność dostarczenia skierowania w ciągu 2 tygodni

 Pacjent jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).

 

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Programy Zdrowotne, Promocja Zdrowia

 

Program terapeutyczny REHABILITACJA 65+

Spotkania z pacjentami w ramach działania zespołu ds. Promocji zdrowia

PROGRAM EDUKACYJNY dla Pacjentów zakwalifikowanych do zabiegów z zakresu endoprotezoplastyki biodra lub kolana

aktualnosci
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii zajęło 36 miejsce w Rankingu Szpitali publicznych 2016, przygotowanym przez spółkę Magellan

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii zajęło 36 miejsce w Rankingu Szpitali publicznych 2016, przygotowanym przez spółkę Magellan, w grupie 88 szpitali o wartości kontraktu zawartego z NFZ do 29 mln zł.

dodano: 2016-02-05
Uroczystość otwarcia i poświęcenia zmodernizowanej części Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałami Rehabilitacji Dziennej i Neurologicznej.

25 stycznia 2016 r. odbyła się w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii uroczystość otwarcia i poświęcenia zmodernizowanej części Oddziału  Rehabilitacji
z Pododdziałami Rehabilitacji Dziennej i Neurologicznej.

dodano: 2016-01-26
Archiwum wiadomości

BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|