Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
Krakowskie Centrum Rehabilitacji

Get Adobe Flash player

WAŻNA INFORMACJA ODNOŚNIE ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY 2016

W związku z zabezpieczeniem medycznym Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) przez KCRiO w Krakowie w dniach od 25 lipca br. do 1 sierpnia br. informujemy, iż:

 • Gabinety Rehabilitacyjne w budynkach nr 3 i 5 będą nieczynne. Pacjenci będą kontynuować rehabilitacje na Oddziale Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Dziennej w budynku nr 1,
 • Poradnia Urazowo – Ortopedyczna będzie nieczynna,
 • Poradnia Neurologiczna będzie nieczynna,
 • Poradnia Leczenie Bólu będzie nieczynna,
 • Poradnia Rehabilitacyjna będzie nieczynna.

Ponadto na Oddziale Rehabilitacji, wprowadzone zostaną ograniczenia w odwiedzinach pacjentów.

Mając na uwadze zachowanie bezpieczeństwa Szpitala, wprowadzone zostaną także patrole ochrony, które będą kontrolowały tożsamość osób przebywających na terenie Szpitala. Pacjenci, którzy będą przyjeżdżać na zabiegi rehabilitacyjne oraz osoby odwiedzające otrzymają przy bramie wjazdowej identyfikator od firmy ochroniarskiej
z napisem Pacjent bądź Odwiedzający. Należy go nosić przy sobie. W przypadku nieposiadania identyfikatora osoby będą wypraszane z terenu Szpitala.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA PACJENTÓW ORAZ ROZLICZANIA UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ W OKRESIE OD 25 LIPCA DO 2 SIERPNIA 2016r.

 

 

UWAGA!!!

W związku z informacją o osobach, które podszywając się pod pracowników  Narodowego Funduszu Zdrowia lub Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii telefonują do pacjentów oferując im zakup sprzętu medycznego np. stabilizatorów (ORTEZY), informujemy, że nasi pracownicy nie kontaktują się telefonicznie z pacjentami w takich sprawach. Stąd apelujemy o ostrożność.

Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwość, co do wiarygodności kontaktujących się osób, prosimy o kontakt z Centrum lub Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

Banner

 

 Budżet Obywatelski

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oferuje w ramach kontraktu z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia nieodpłatne świadczenia medyczne dla Pacjentów ubezpieczonych.

 

Udzielamy świadczeń z zakresu zabiegów ortopedycznych w ramach lecznictwa szpitalnego w szczególności:

 • Endoprotezoplastyka biodra
 • Endoprotezoplastyka kolana
 • Staw skokowy
 • Staw ramienny
 • Staw łokciowy
 • Protezy onkologiczne
 • Artroskopowe zabiegi operacyjne

Z zakresu rehabilitacji w ramach opieki stacjonarnej udzielamy świadczeń w szczególności:

 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa
 • Rehabilitacja neurologiczna
 • Rehabilitacja pourazowa

Konieczność dostarczenia skierowania w ciągu 2 tygodni

 

Pacjent jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).

 

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

PROGRAM EDUKACYJNY dla Pacjentów zakwalifikowanych do zabiegów z zakresu endoprotezoplastyki biodra lub kolana

 

 

 

Nordic Walking w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia aktywności ruchowej NORDIC WALKING, indywidualne lub grupowe z instruktorem na terenie Parku Decjusza oraz pięknych okolic Lasu Wolskiego.

Poczuj radość aktywności ruchowej na świeżym powietrzu z dala od miejskiego zgiełku.

Zapisy
tel. 603-240-969
mgr Agnieszka Makulec-Kowalska
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22

Ulotka informacyjna

 

aktualnosci
Dzienny Dom Opieki Medycznej

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, otwiera od 1 października 2016 r., Dzienny Dom Opieki Medycznej  w Krakowie przy ul. Emaus 18.

dodano: 2016-07-28
Szkolenia edukacyjne dla Pacjentów i ich rodzin - Maj 2016
dodano: 2016-05-11
Archiwum wiadomości

BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|