Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
Krakowskie Centrum Rehabilitacji

Get Adobe Flash player

 Budżet Obywatelski

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oferuje w ramach kontraktu z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia nieodpłatne świadczenia medyczne dla Pacjentów ubezpieczonych.

Udzielamy świadczeń z zakresu zabiegów ortopedycznych w ramach lecznictwa szpitalnego w szczególności:

  • Endoprotezoplastyka biodra
  • Endoprotezoplastyka kolana
  • Staw skokowy
  • Staw ramienny
  • Staw łokciowy
  • Protezy onkologiczne
  • Artroskopowe zabiegi operacyjne

Z zakresu rehabilitacji w ramach opieki stacjonarnej udzielamy świadczeń w szczególności:

  • Rehabilitacja ogólnoustrojowa
  • Rehabilitacja neurologiczna
  • Rehabilitacja pourazowa
 

Konieczność dostarczenia skierowania w ciągu 2 tygodni

 Pacjent jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).

 

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 Programy Zdrowotne, Promocja Zdrowia

12.04.2016 r. i 26.04.2016 r. - Szkolenia edukacyjne dla pacjentów i ich rodzin

1. A. Zapobieganie upadkom i czynności życia codziennego w warunkach szpitalnych i domowych

    B. Bezpieczne poruszanie się – poradnik pacjenta po udarze

-        osoby odpowiedzialne za przygotowanie tematów: piel. Marta Cyrulik, lic. Tomasz Gorzula.

-        miejsce spotkania: stołówka Oddziału

-        data: 12.04.2016 r. (wtorek) godz. 12.30

2. A. Życie z zespołem bólowym kręgosłupa

    B. Bezpieczne poruszanie się – poradnik pacjenta z endoprotezą

-        osoby odpowiedzialne za przygotowanie tematów: piel. Teresa Faracik, lic. Tomasz Gorzula.

-        miejsce spotkania: stołówka Oddziału

-        data: 26.04.2016 r. (wtorek) godz. 12.30

Koordynator programu edukacji zdrowotnej pacjentów: dr Bożena Lebiest

Program terapeutyczny REHABILITACJA 65+

Spotkania z pacjentami w ramach działania zespołu ds. Promocji zdrowia

PROGRAM EDUKACYJNY dla Pacjentów zakwalifikowanych do zabiegów z zakresu endoprotezoplastyki biodra lub kolana

aktualnosci
Inwestycje budowlane Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z galerią zdjęć przedstawiającą postęp robót w realizacjach inwestycji budowlanych Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.

dodano: 2016-04-27
Nordic Walking w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia aktywności ruchowej NORDIC WALKING, indywidualne lub grupowe z instruktorem na terenie Parku Decjusza oraz pięknych okolic Lasu Wolskiego.

dodano: 2016-04-12
Archiwum wiadomości

BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|