Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, (dawniej Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii)  – Beneficjentem Projektu nr RPMP.12.01.02-12-0419/17

pn. „Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności
i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej”

Informacja dotycząca nabytego w ramach projektu sprzętu medycznego i wyposażenia (KLIKNIJ)

Styczeń 2020

Sierpień 2019

Lipiec 2019

Czerwiec 2019

Maj 2019

Kwiecień 2019

Marzec 2019

Luty 2019

Styczeń 2019

Grudzień 2018

Listopad 2018

21 11 2018

13 11 2018

Październik 2018

29 10 2018