• Zarząd Fundacji:

  Barbara Łysiak – Prezes Fundacji

  Edyta Derlatka

  Rada Fundacji:

  Magdalena Wilk -Frańczuk           

  Teresa Zalewińska – Cieślik

  Iwona Rutka